SEBUY หน้าแรก
หน้าแรกการจัดหมวดหมู่ช่วยบริการหลังการขาย เงื่อนไขการบริการ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
นโยบายความเป็นส่...
แนะนำแบรนด์ผลิตภ...
แนะนำการซื้อสินค้า
สมัครสมาชิกอย่าง...
ค้นหาใบสั่งซื้อ
ระยะเวลาการดำเนิ...
ขั้นตอนการซื้อสิ...
วิธีการชำระเงิน
การโอนเงินผ่านธน...
การชำระด้วยยอดคง...
วิธีการส่ง
บรรจุภัณฑ์สินค้า
วิธีการส่งสินค้า
บริการหลังการขาย
เงื่อนไขการบริกา...
ระบบความเป็นส่วน...
นโยบายหลังการขาย

เงื่อนไขการบริการ

ดังต่อไปนี้คือเงื่อนไขการบริการที่เกี่ยวข้องในการซื้อสินค้าของ SEBUY ช้อปปิ้งมอลล์ เงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเคารพและปฏิบัติตามทั้งหมดในขณะที่ท่านใช้งานช้อปปิ้งมอลล์แห่งนี้และการบริการ ก่อนที่ท่านจะสมัครสมาชิกกรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียด หากท่านมีปัญหาสงสัย กรุณาติดต่อพวกเราทันที!

หนึ่ง. ข้อควรทราบในการสมัครสมาชิก

1. การสมัครสมาชิก SEBUY ช้อปปิ้งมอลล์จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

2. การกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก

1) เมื่อสมาชิกสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ต้องให้เอกสารและข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นจริงและมีผลบังคับใช้

2) หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลง ต้องแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในศูนย์ข้อมูลสมาชิกทันที

3) สมาชิกที่สมัครสมาชิกในเว็บไซต์แห่งนี้จะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งทางเว็บไซต์ส่งให้แก่ท่านเช่น การส่งเสริมการขายของช้อปปิ้งมอลล์ และข้อควรทราบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

3. ความปลอดภัยของเลขที่บัญชีสมาชิกและรหัสผ่าน

1) ทางเว็บไซต์จะเก็บรักษาเลขที่บัญชีสมาชิกและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

2) หากสมาชิกของทางเว็บไซต์พบว่ามีการลักลอบใช้เลขที่บัญชีสมาชิกอย่างผิดกฎหมายใด ๆหรือมีสถานการณ์ของช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัย กรุณาแจ้งทางเว็บไซต์ให้ทราบทันที


สอง. หากพบหนึ่งในการกระทำดังต่อไปนี้จะยกเลิกคุณสมบัติการเป็นสมาชิก

1. การฝ่าฝืนเงื่อนไขการสมัครสมาชิกของทางเว็บไซต์

2. สมาชิกมีการกระทำที่ทำลายผลประโยชน์ของทางบริษัท

3. สมาชิกให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเท็จ

4. การกระทำที่ให้ได้รับเลขที่บัญชีของสมาชิกท่านอื่นโดยขั้นตอนที่ไม่เหมาะสม เช่น การขโมย การหลอกลวง เป็นต้น

5. การกระทำที่โอน ออกจำหน่าย หรือฝากขายเลขที่บัญชีสมาชิก และทำให้เกิดผลกระทบในแง่ร้าย

6. การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎข้อบังคับท้องถิ่นของประเทศและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของอินเตอร์เน็ต

7. การกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของเว็บไซต์แห่งนี้


สาม. ระบบความเป็นส่วนตัวของสมาชิก

SEBUY ช้อปปิ้งมอลล์มีภาระหน้าที่ในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ลงทะเบียนเว็บไซต์แห่งนี้ จะได้รับการคุ้มครองจากทางเว็บไซต์

1. ในกรณีที่ไม่ได้รับการยินยอมมอบอำนาจจากทางสมาชิก บริษัทจะไม่สามารถเรียบเรียงแก้ไขข้อมูลโดยประสงค์ร้าย เปิดให้เป็นสาธารณะ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

2. ทางเว็บไซต์จะไม่เปิดให้เป็นสาธารณะ และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

1) ทางเว็บไซต์ได้รับการยินยอมมอบอำนาจจากทางสมาชิกให้พนักงานปฏิบัติงานของเว็บไซต์แห่งนี้เปิดให้เป็นสาธารณะหรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2) ขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศเรียกร้องให้ทางเว็บไซต์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

3) สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ


สี่. ขั้นตอนการซื้อขายสินค้า

เมื่อสมาชิกของทางเว็บไซต์ทำการซื้อสินค้าต้องเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงของสินค้าที่จำหน่ายทั้งหมดในเว็บไซต์แห่งนี้ เมื่อสินค้าส่งมอบให้แก่ผู้รับสินค้าที่กำหนดแล้วจะโอนให้แก่ผู้ซื้อ

2. สินค้าที่จำหน่ายทั้งหมดในเว็บไซต์แห่งนี้ได้รับการรับรองคุณภาพเหมือนดังช้อปปิ้งมอลล์ปกติทั่วไป หากพบว่าสินค้ามีปัญหาเช่น สินค้าส่งขาด ส่งผิด เสียหายเป็นต้น โปรดส่งคืนต่อหน้า และติดต่อทางเราโดยทันที หากเกินกำหนดจะไม่รับดำเนินการ

3. ภายใน 3 วันหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วพบว่ามีปัญหาด้านคุณภาพ สามารถติดต่อทางเราเพื่อดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าได้

4. ในกรณีที่พนักงานปฏิบัติงานของทางเว็บไซต์พบว่าสินค้าที่ปรากฎบนเว็บไซต์ และข้อมูลใบสั่งซื้อมีความผิดพลาด มีสิทธินำสินค้าออกจากชั้นวางหรือยกเลิกใบสั่งซื้อได้โดยฝ่ายเดียว

5. เงื่อนไขอื่น ๆ ของขั้นตอนการซื้อขายสินค้า


ห้า. แถลงการณ์เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียดทั้งหมดที่ SEBUY ช้อปปิ้งมอลล์นำเสนอ ประกอบด้วย: ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และซอฟต์แวร์ เป็นต้นถือเป็นทรัพย์สินของทางบริษัท

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์การประพันธ์รวมถึงกรรมสิทธิ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องของSEBUY ช้อปปิ้งมอลล์ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ หากไม่ได้รับการยินยอมจากทางเว็บไซต์ บุคคลและกิจการใด ๆ ไม่มีสิทธิ์ดาวน์โหลด คัดลอก ส่งต่อ เปลี่ยนแปลง และไม่อนุญาตให้เปิดเป็นสาธารณะโดยมีเจตนาร้ายเพื่อให้ร้ายต่อภาพลักษณ์ของบริษัท มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบทางกฎหมาย หากฝ่าฝืนแถลงการณ์ข้างต้นทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย ทางบริษัทจะติดตามความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

หก. แถลงการณ์การยกเว้นความรับผิดชอบ

ทางเว็บไซต์มีภาระหน้าที่รับรองการดำเนินงานตามปกติของเว็บไซต์ พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถดำเนินงานตามปกติอย่างกระทันหันหรือการบริการหยุดกลางคัน รับรองว่าลูกค้าสามารถดำเนินกิจกรรมการซื้อขายสินค้าได้อย่างสะดวกราบรื่น แต่หากประสบกับสถานการณ์ดังต่อไปนี้ ทางเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใด ๆ

1. เนื่องจากสมาชิกนำรหัสผ่านของบัญชีแจ้งให้บุคคลอื่นทราบเป็นการส่วนตัวจึงทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว

2. ความเสียหายใดที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนื่องจากเมื่อสมาชิกสมัครสมาชิกได้ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดและไม่ครบถ้วน

3. เหตุสุดวิสัยใด ๆ เนื่องจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ หรือการสั่งให้หยุดโดยรัฐบาล เป็นต้น อันทำให้เว็บไซต์ล่ม การหยุดให้บริการซื้อขายสินค้ากลางคัน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องสูญหายเป็นต้น


Just For You
x
ดำเนินการไปแล้ว 950 สอบถาม,ใช้เวลา 6.952509 วินาที,ออน 0 คน

ศูนย์สมาชิก

0

สินทรัพย์ของฉัน

คูปองส่วนลด

คอลเลกชันของฉัน

คะแนนสะสมของร้าน

แลกเปลี่ยน

บริการลูกค้าออนไลน์

หัว

สิทธิพิเศษของฉัน
รถเข็น
สินทรัพย์ของฉัน
สินทรัพย์ของฉัน